RODINNÁ LÉKÁRNA

Rodinná LÉKÁRNAPro všechny, kteří nehledají prodavače za pultem, ale lékárníka za tárou!

PREAMBULE

Iniciativa LÉKÁRENSTVÍ 2004 vznikla jako snaha objektivně informovat pacienty a klienty lékáren o problematice zavedení pevných doplatků na léčiva a jejich výhodnosti pro ně. Vzhledem k tomu, že se, bohužel, nezřídka objevují naprosto mylné názory na danou problematiku vycházející z nepochopení podstaty, vznikly tyto stránky s cílem celou věc objasnit. Jasná a pevně daná pravidla jsou totiž jedním ze základních předpokladů pro další rozvoj kvalitní lékárenské péče v ČR. Iniciativa byla následně po vzniku informačního projektu Rodinná LÉKÁRNA zařazena jako jeho součást.

VLASTNÍ ZNĚNÍ

Lékárna je ze zákona zdravotnické zařízení poskytující odbornou péči. K tomu, aby tato péče a služby lékárny byly na opravdu kvalitní odborné úrovni se lékárníci vzdělávají v pregraduálním a posléze i postgraduálním či kontinuálním vzdělávání. Cílem celého procesu, který je velmi náročný, je připravit opravdové odborníky ve svém oboru. Aby však mohli své získané zkušenosti předávat dále pacientům v lékárnách a poskytovat tak kvalitní lékárenskou péči a odborné poradenství, musí mít k tomu také vhodné podmínky a nesmí je v této činnosti omezovat jiné aktivity. Nejčastějším problémem, který výše uvedené lékárenské péči brání jsou nestejné ceny léčivých přípravků a následně i doplatky na léčivé přípravky, díky čemu se lékárníci nemohou plně věnovat své práci.

Proto se jeví jako nanejvýš žádoucí ustanovit doplatky léčiv předepisovaných na recept ve všech lékárnách na stejnou výši resp. změnit a jasně deklarovat pravidla cenotvorby léčiv, aby pacienti nemuseli potupně obcházet lékárny a hledat tu s nejnižšími doplatky. Je nutné si uvědomit a pochopit, že léčivé přípravky nejsou běžné obchodní komodity. Jasně a pevně daná pravidla cenotvorby léčiv by také zaručila ekonomickou rentabilitu lékáren na malých městech a vesnicích, kde jsou sice potřebné, avšak vzhledem k současné situaci nezřídka téměř před zavřením. Současná situace navíc mnohdy nutí pacienty za léčivy dojíždět, což je pro ně v konečné fázi ekonomicky nevýhodné. Lékárenská péče musí být dostupná ve stejné kvalitě také na malých městech a vesnicích, ne jen v obchodních centrech, poliklinikách či nemocnicích, kde je to ekonomicky možné.

Pokud standardně probíhají jednání kategorizační komise, nemusíme se obávat ani názoru, že budou takto stanoveny nejvyšší ceny. Již nyní tomu ve velké většině případů není. Ani možnost volné soutěže tímto krokem nebude dotčena, protože doplňky stravy a jiný sortiment lékáren si cenově konkurovat mohou (návrh pevných doplatků platí pro léčiva vázaná na recept), ale především si lékárny mohou konkurovat svými odbornými službami, poradenstvím a polohou. Díky tomu si daná lékárna může vytvořit svou stálou klientelu, čímž se vytvoří podmínky pro vznik a zejména aktivní uplatňování tzv. lékových pacientských záznamů. Příkladem jejich použití je zpětná kontrola ze strany lékárníka z hlediska lékových interakcí sloužící k zamezení nevhodné kombinace léčiv nebo doporučení vhodného doplňku stravy k užívaným léčivým přípravkům apod.

Apelujeme tedy na státní orgány, aby se nad tímto stavem vážně zamyslely a zabezpečily v naší zemi takové podmínky, které umožní lékárníkům věnovat se plně jejich hlavní náplni a uplatňovat své poznatky získané kontinuálním studiem v praxi při dispenzaci a poskytovat tak stejně kvalitní lékárenskou péči na vysoké odborné úrovni jako je tomu i v jiných vyspělých zemích.

Iniciátoři výzvy:
PharmDr. Martin Dočkal (lékárník, Plzeň)
PharmDr. Pavel Grodza (lékárník, Příbor)

Pokud s výše uvedeným zněním výzvy souhlasíte, vyjádřete, prosím, svým podpisem (při vyplnění formuláře používejte diakritiku) podporu této myšlence. Budeme rádi, pokud se k výzvě připojíte také Vy. Můžete tak přispět k vytvoření kvalitnějších podmínek pro správnou dispensační činnost v lékárnách a tím k lepší péči o pacienty a klienty lékáren. Za Vaši podporu děkujeme!

PODPORUJI INICIATIVU LÉKÁRENSTVÍ 2004


základní
středoškolské
vysokoškolské

< 25
25-45
> 45

muž
ženaVyplněním a odesláním údajů souhlasím s textem výzvy a podporuji Iniciativu LÉKÁRENSTVÍ 2004. Beru na vědomí, že mé údaje nebudou předávány třetí straně ani využívány k žádným marketingovým akcím a slouží výhradně k podpoře Iniciativy.

Údaje jsou po vyplnění nejprve odeslány k věcné kontrole a následně zaneseny do databáze. Všechny osoby se shodným jménem a příjmením (nerozlišené např. ml., st. apod.) budou vymazány. Nesmyslné a nesprávně vyplněné údaje nebudou vloženy.
Rozdělení signatářů výzvy dle vzdělání

základní
(5)
středoškolské
(82)
vysokoškolské
(255)

Rozdělení signatářů výzvy dle věku

do 25 let
(24)
25 - 45 let
(191)
nad 45 let
(127)

Rozdělení signatářů výzvy dle pohlaví

muž
(112)
žena
(230)

Rozdělení signatářů výzvy dle povolání

lékárník/laborantka
(245)
nelékárník
(97)

Rozdělení signatářů výzvy dle bydliště

k. Jihočeský
(20)
k. Jihomoravský
(31)
k. Karlovarský
(10)
k. Královéhradecký
(32)
k. Liberecký
(8)
k. Moravskoslezský
(69)
k. Olomoucký
(16)
k. Pardubický
(29)
k. Plzeňský
(15)
k. Praha
(50)
k. Středočeský
(20)
k. Ústecký
(17)
k. Vysočina
(1)
k. Zlínský
(21)
Slovensko
(3)
Copyright © 2005-2018, PharmDr. Martin Dočkal.
Projekt RODINNÁ LÉKÁRNA je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Ctíme standardy: W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested.