RODINNÁ LÉKÁRNA

Rodinná LÉKÁRNAPro všechny, kteří nehledají prodavače za pultem, ale lékárníka za tárou!

JEDNODÁVKOVÝ SYSTÉM VÝDEJE LÉČIV

Na jaře 2006 zveřejnila jedna německá firma záměr produkovat v budoucnu HVLP především pro starší pacienty v jednodávkových systémech, tzv. týdenních blistrech. Produkce blistrů se děje na zakázku kooperující lékárny a ve spolupráci s lékařem. Při tom jsou každému pacientovi připraveny k dispozici na základě lékářského předpisu léčivé přípravky v pevných lékových formách na 7 dní. Jsou rozděleny podle doby užití (ráno - poledne - večer - noc). Pacienti tak mohou snadněji kontrolovat užívání svých léčiv a lépe dodržovat lékařskou terapii. Zlepšení tzv. compliance pacientů má podstatný efekt na výdaje za léčiva a rovněž na bezpečnost pro nemocné. V ČR, bohužel, není zatím jednodávkový systém výdeje léčiv povolen.

Možnosti šetření při spotřebě léčiv

Podle aktuálních studií londýnské Univerzity nedodržuje 30% chronicky nemocných svou předepsanou medikaci už po 10 dnech po začátku terapie. Po čtyřech týdnech bojuje každý druhý pacient s compliance. Přímé a nepřímé náklady na zdravotnictví jsou značné: jako následek chybějící compliance skončí ročně v Německu asi 4000 tun předepsaných léčiv jako odpad. Nepřímé náklady jsou vyšší: experti vyčíslují výdaje při chybné péči, delším pobytu v nemocnici nebo dřívějším odchodu do důchodu okolo 10 mld EUR ročně.

Vyšší bezpečnost pro pacienty

Podstata non-compliance spočívá s v tom, že pacienti předepsané léčivé přípravky neužívají podle naordinované doby užití nebo je neužívají vůbec. Že ve stáří compliance klesá souvisí také s tím, že starší pacienti musejí užívat často mnoho různých tablet a dodržovat různé časové schéma užívání a při tom nedodržují dané pořadí. Na základě nedostatečné realizace terapie může dojít k následným onemocněním, které zvýší utrpení chronicky nemocných a starých lidí. Zbytečné pobyty v nemocnici nebo umístění v domovech jsou častým následkem.

Pohled do evropských zemí

V evropských zemích jsou již dlouho předepsaná léčiva balena do jednodávkových systémů. Existují stroje, které konkrétní dávku léčiva zabalí do série spojených celofánových sáčků a tyto pak opatří popisem časového údaje užití. Jedná se o stroje japonské a korejské výroby, které jsou koncipovány pro lékárny zasobující většinově seniory. Protokolování plnění se zde neprovádí. Kontrola následuje vizuální a je i přes velké vynaložení osobních sil z mnoha důvodů nedostatečná.

Jak koncept funguje

Lékař standardně naordinuje léčiva, přitom přidá na recept i přesný rozpis dávkování. Pacient přinese přinese všechny recepty, které má od různých lékařů do lékárny, která nabízí službu jednodávkového systému. Lékárník zkontroluje medikaci z pohledu kontraindikací, vedlejších účinků a případné duplicity. Nakonec předá obsaženou medikaci v seznamu léčiv s údaji o pacientovi a předepsaném dávkování stejně jako požadované datum začátku blistru na výrobní firmu. Ta dodá hotové blistry (aktuálně existují v Německu v provedení tzv. 4×7 blistry, tj. na 4 týdny) nejdříve následující den do lékárny a ta pak předá dále blistry pacientovi. Systému se mohou účastnit všechny lékárny, které si nainstalují potřebný SW.
Blistry nemohou být objednány přímo pacientem. Je důležité, aby lékárna překontrolovala celou medikaci pacienta z hlediska kontraindikací, nežádoucích účinků a potenciálního dublování preskripce a příp. kontaktovala lékaře. Mimoto musí být příležitostně medikace v již vyrobeném zalisovaném blistru změněna. To nastává v případě, kdy lékař užívání léčiva např. kvůli nesnášenlivosti zruší nebo změní dávkování. Tuto službu může provést rychle a spolehlivě pouze lékárna v místě.

Výhody, perspektivy

Výhodou uvedeného systému je také fakt, že blistrování je zvláště zajímavé pro chronicky nemocné a staré lidi, kteří se mohou právě za pomoci blistrů déle doma zaopatřit. Také mladší chronici, kteří jsou ještě v produktivním věku, mohou však z tohoto systému profitovat.
Dodávání HVLP v jednodávkových pacientských individuálních blistrech optimalizuje vybavení léčivy. Automatizace tohoto procesu díky blistrování umožňuje individualizaci v lékové terapii pro velký počet pacientů. S tím spojené zlepšení compliance a bezpečnosti léčiv zvyšuje kvalitu života pacientů a vede ke zřetelné redukci nákladů ve zdravotnictví. Pro další rozvoj nových systémů zásobování léčivy však musejí být v jednotlivých zemích vytvořeny nutné rámcové legislativní podmínky a zohledněny možnosti strojového blistrování při nastavování systému zdravotní péče.

Copyright © 2005-2020, PharmDr. Martin Dočkal.
Projekt RODINNÁ LÉKÁRNA je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Ctíme standardy: W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested.