RODINNÁ LÉKÁRNA

Rodinná LÉKÁRNAPro všechny, kteří nehledají prodavače za pultem, ale lékárníka za tárou!

DOPLŇKOVÁ PRESKRIPCE

Doplňková preskripce lékárníkem byla představena v roce 2003. Jedná se o partnerský vztah mezi praktickým lékařem (nezávislý předepisující, NP), který stanovuje diagnózu a určuje léčbu a lékárníkem, který monitoruje pacienta a předepisuje následná léčiva a pacientem, který souhlasí s úmluvou o doplňkové preskripci. Aby se lékárník stal doplňkově předepisujícím (DP), musí absolvovat akreditované vzdělání a následný školící program a musí se registrovat u Královské farmaceutické společnosti Velké Británie (Společnost) jako předepisující. Preskripce musí být v souladu s podmínkami individuálního klinického plánu léčení pacienta. Je nutné, aby tento plán obsahoval detaily nemoci nebo stavu, který má být léčen, klasifikaci nebo popis léčivých přípravků, které mohou být předepsány nebo podány a okolnosti, za kterých by měl DP upozornit nebo si vyžádat radu od NP. Od dubna 2005 může DP předepsat i omamné a psychotropní látky za předpokladu, že NP s tím souhlasil v rámci klinického plánu.

NEZÁVISLÁ PRESKRIPCE

V březnu 2005 MHRA (obdoba našeho SÚKL) vydala konzulatční dokument (MLX 321), který v hlavních bodech ukazuje sérii návrhů a možností pro zavedení nezávislé preskripce lékárníky. Jako odezvu na tento počin vydala Společnost prohlášení, že legislativa by neměla bránit nezávisle předepisujícím lékárníkům používat a předepisovat léčiva z omezeného kompendia přípravků nebo na omezenou oblast zdravotních potíží. Namísto toho by vhodně školení nezávisle předepisující lékárníci měli být schopni předepsat vhodné léčivo na jakékoli potíže, které mají v kompetenci své léčby. Společnost vzala na vědomí, že bude potřeba dát vhodné záruky k podpoře nezávislé preskripce lékárníky a k zajištění vysokých standardů ochraně veřejnosti a péče o pacienta. Potenciálními oblastmi zvýšeného zájmu během konzultačního procesu jsou i oddělení preskripce a dispenzace a vhodné monitorování privátní preskripce.

PŘEDEPISUJÍCÍ LÉKÁRNÍK

Předtím, než začnou lékárníci předepisovat léčiva, musejí úspěšně dokončit vzdělání a školící program akreditovaný Společností a dále se registrovat u Společnosti jako předepisující lékárník (PL). Od jara 2006 mohou kvalifikovaní PL předepisovat z rozšířeného kompendia přípravků jakákoli registrovaná léčiva pro různé zdravotní potíže – vyjma návykových a psychotropních látek. Lékárníci mají povinnost předepisovat léčiva zodpovědně a v nejlepším zájmu pacienta a musejí:

Copyright © 2005-2020, PharmDr. Martin Dočkal.
Projekt RODINNÁ LÉKÁRNA je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Ctíme standardy: W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested.